Undgå uønskede alarmer

Uønskede alarmer er irriterende og kan blive dyre. Politiet kan undlade at rykke ud, hvis der har været flere uønskede alarmer.

Her er 9 punkter, som har til formål at forbygge uønskede alarmer.

 

  1. Sørg for at du er helt fortrolig med, hvordan systemet fungerer. Når du ikke er til stede, skal der være en person til stede, som er instrueret grundigt i betjening af systemet.
  2. Før du forlader bygningen skal du kontrollere, at alle døre og vinduer er lukket og aflåst.
  3. På steder, hvor der er installeret passive infrarøde detektorer eller bevægelsesdetektorer, skal du sikre, at de ikke kan aktiveres af insekter, dyr og fugle. Vær især opmærksom på svingende skilte, fluorescerende lys, julepynt, elektriske blæsere samt varme- og ventilationssystemer. Disse skal om muligt slukkes.
  4. Følg altid den udgangs-/indgangsrute, du har aftalt med ABS Alarm og Sikkerhed A/S.
  5. Omgå alarmens komponenter med forsigtighed, så de ikke beskadiges.
  6. Kontakt ABS Alarm og Sikkerhed A/S, hvis der skal foretages forandringer af bygningen og dens interiør, hvis du mener, at alarmsystemet og dens funktion kan blive påvirket.
  7. Rapporter altid alarmer til kontrolcentralen på tlf. 70208188. Hvis det er nødvendigt, kan en tekniker sendes ud for at efterse systemet.
  8. Hvis åbnings- og lukketider overvåges af en kontrolcentral, skal du huske at give besked om alle eventuelle ændringer i de aftalte tider, kodeord og koder.
  9. Systemets er udstyret med et nødstrømsbatteri, som kan drive systemet i en begrænset periode i tilfælde af strømsvigt. Kontroller, at strømmen tilsluttes igen hurtigst muligt, så nødstrømsbatteriet kan blive genopladet