Stor udvidelse af videoovervågning i Gellerup Parken i Århus

Videoovervågningen i boligforeningen har vist sig at være en meget stor en succes.
Beboerne føler sig mere trygge og hærværk er blevet reduceret med 90% siden der blev installeret videoovervågning.

Boligforeningen har derfor besluttet at ABS Alarm og Sikkerhed A/S også skal stå for en større udvidelse af videoovervågningen.

Denne gang er det alle parkeringsarealer der skal overvåges, og der installeres yderligere 54 stk. kameraer.

Det samlede antal kameraer på anlægget er derfor på over 400 stk. IP kameraer

Opgaven er implementeret ultimo 2014.