Nyt strømlinet alarmsystem sikrer Favrskov Kommune nemmere og billigere drift

Favrskov Kommune skiftede til en samlet alarmløsning fra ABS Alarm og Sikkerhed. Det gav ikke kun en pæn driftsbesparelse, men også praktiske fordele.

Favrskov Kommune har alarmer på ikke mindre end 100 forskellige lokationer – alt fra børnehaver, klubhuse og skoler til sportshaller og administrationsbygninger. Hidtil har kommunen haft en række forskellige leverandører til at servicere alarmerne, men ved seneste udbudsrunde valgte kommunen at skifte til en alarmløsning fra ABS Alarm og Sikkerhed.

”Det viste sig, at vi kunne opnå en pæn driftsbesparelse ved at samle det hele ét sted. Blandt andet fordi det bliver nemmere og mindre ressourcekrævende at servicere og administrere alarmerne,” fortæller Egil Madsen fra Ejendomscentret i Favrskov Kommune.

ABS Alarm leverer både alarmer og adgangskontrol til kommunen og står desuden for at servicere alarmsystemet fremover. Dermed sparer kommunen tid, fordi der kun er én leverandør at tage fat i, hvis der for eksempel opstår problemer med en alarm.

Nemmere administration sparer ressourcer

Det nye, samlede alarmsystem løser samtidig en praktisk udfordring: Før skulle medarbejderne bruge koder til nogle alarmer og døre, men nøgler til andre. Nu kan kommunen bruge nøglebrikker, som kan tilpasses til den enkelte medarbejders adgangsbehov.

”Det gør det nemmere for kommunens medarbejdere og vores rengøringsleverandør, fordi de ikke skal huske flere koder og rende rundt med forskellige nøgler,” fortæller Egil Madsen.

ABS Alarms alarmløsning inkluderer desuden en central softwareplatform, som kommunens administrative personale kan bruge til at tilgå alarmerne, hvis de for eksempel skal ændre alarmtider, oprette nye brugere eller spærre en mistet nøglebrik.

”Med administrationssystemet kan vi have én person til at sidde og administrere en stor del af vores alarmer og brugere fra et centralt sted – i modsætning til før, hvor vi skulle ud på selve stedet, hvor den enkelte alarm er installeret. Så den opgave er blevet en del nemmere, og vi bruger færre ressourcer på den,” siger Egil Madsen.

Samarbejde forløb problemfrit

På grund af de mange gamle alarmsystemer var implementeringen af det nye samlede system et omfattende arbejde, der involverede mange mennesker fra forskellige kommunale afdelinger. I Favrskov Kommune er man dog godt tilfreds med ABS Alarms håndtering af processen.

”Samarbejdet har forløbet rigtig fornuftigt. Vi holdt nogle opstartsmøder for at aftale, hvordan vi greb processen rigtigt an, og vi har haft nogle af ABS Alarms medarbejdere ude for at uddanne vores medarbejdere i at bruge alarmsystemet. Og har der været behov for ekstra møder i forbindelse med problemer med en alarm eller andet, så har ABS Alarm også sørget for det,” fortæller Egil Madsen.

Fakta om alarmsystemet

  • ATS-tyverialarmer og adgangskontrol fra producenten UTC
  • Alarmer og adgangskontrol styres nemt via softwareplatformen ATS Alliance
  • Adgang til bygninger og alarmsystem med samme nøglebrik
  • Hurtig oprettelse og sletning af brugere samt administration af brugerrettigheder via den centrale softwareplatform
  • Højere sikkerhed ved mistede nøglebrikker, fordi brikkerne kan spærres centralt via softwareplatformen
  • Samlet overblik over 30 procent af kommunens alarmer og adgangskontrol i et centralt system
  • Ændringer på lokationer, hvor der er opsat ATS Alliance, kan foretages uden at skulle ud til den enkelte lokation