Moderne videoovervågning nedbragte hærværk med 90 procent

Brabrand Boligforening fik nok af hærværk og etablerede et videoovervågningsanlæg i samarbejde med ABS Alarm og Sikkerhed. Hærværksraten er nu faldet med 90 procent – med større beboertryghed og færre omkostninger til følge.

I flere år oplevede Brabrand Boligforening, at der blev begået mere og mere hærværk ved boligblokkene i Toveshøj i det vestlige Aarhus. Den situation var belastende for både økonomien og beboernes tryghed. I et forsøg på et nedbringe hærværket besluttede boligforeningen derfor at lave et udbud på et videoovervågningsanlæg. Det vandt ABS Alarm og Sikkerhed.

”Vi valgte ABS Alarm, fordi de havde bedre priser end de øvrige leverandører, og fordi vi allerede efter første møde med dem var overbeviste om, at de kunne løse opgaven. Og jeg må sige, at de har løst den fortrinligt. Derfor har vi også valgt dem til at stå for den løbende service og vedligeholdelse af overvågningsanlægget,” fortæller Peter Sørensen, der er inspektør i Brabrand Boligforening og ansvarlig for driften af Toveshøj.

Behageligt og professionelt samarbejde

Boligforeningens nye videoovervågningsanlæg, som er et af Danmarks største, består af 404 kameraer, der blandt andet er monteret på bygningernes indgangssider, havesider, i kældergange og ved affaldsøer.

Kameraerne optager video i høj billedkvalitet og fungerer både i dagslys og mørke, hvilket sikrer, at videomaterialet kan bruges som bevismateriale i eventuelle retssager. Samtidig kan dele af kameraernes synsfelt bortcensureres med en skyggeeffekt, så kameraer ved eksempelvis indgangspartier ikke filmer ind i beboernes lejligheder.

Toveshøj dækker over et stort område, så opsætningen af det nye videoovervågningsanlæg har foregået i etaper. Den proces har fungeret upåklageligt, fortæller Peter Sørensen.

”Samarbejdet undervejs har været behageligt og professionelt, og ABS Alarm har overholdt vores aftaler. Samtidig har de været gode til at vise hensyn til vores beboere under opsætningen af videoovervågningen. Den respekt og forståelse, synes jeg er en god ting, når man arbejder i et befolkningstæt område,” siger han.

”En succeshistorie større end vi turde drømme om”

Det nye videoovervågningsanlæg har allerede medført et drastisk fald i mængden af hærværk, der bliver begået i området. Peter Sørensen pointerer, at effekten kan være særlig stor i starten, og han er derfor forsigtig med at vurdere langtidseffekten lige nu. Men han er ikke i tvivl om, at etableringen af anlægget har været en succes.

”Inden vi gik i gang, mente jeg, det ville være en gigantisk succes, hvis vi bare kunne nedbringe vores hærværk med 40 eller 50 procent, men som det ser ud nu, er det faldet med over 90 procent. Så indtil videre er det en succeshistorie, der er større, end vi turde drømme om, da vi gik i gang,” siger Peter Sørensen.

De reducerede omkostninger til udbedring af hærværk har den direkte konsekvens, at beboerne ikke vil opleve huslejestigninger i det nye år. Brabrand Boligforening har ellers været nødsaget til at hæve huslejen hvert år de sidste otte år på grund af den omsiggribende hærværk.

”Men én ting er gevinsten i kroner og ører. En anden ting er, at det sikrer beboerne større tryghed. Hvis du kommer ned til et smadret indgangsparti om morgenen eller oplever, at døren til dit kælderrum er brudt op, og dine ting gennemrodet, så bliver du utryg. Det kan du ikke måle i penge,” siger Peter Sørensen.

Fakta om videoovervågningsanlægget

  • Anlægget består af 404 stk. IP-kameraer, der optager video i HD-kvalitet (2 megapixel)
  • Overvågning af både udvendige og indvendige arealer i 10 bygningskomplekser i området Toveshøj i det vestlige Aarhus
  • ABS Alarm har opstillet specialdesignede kameramaster, som overvåger mange af de udvendige arealer
  • Videoovervågningen styres fra en central softwareplatform fra Geovision
  • ABS Alarm står fremover for at vedligeholde og servicere både videoovervågningsanlægget og boligforeningens tyverialarmer
  • Alle billeder lagres i et SAN-miljø på 800 terabyte
  • ABS Alarm har udført opgaven som totalentreprenør. Entreprisen indebar levering og opstilling af udvendige kameramaster i terræn, etablering af netværk og service, nedgravning af kabler samt konfiguration af software m.m.